Polkowice - informacje


27.704
mieszkańców Polkowic
13.570
mężczyzn
14.134
kobiet

4.670
w wieku przedprodukcyjnym

17.758
w wieku produkcyjnym

5.276
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

125
zawarto małżeństw

280
urodzeń

289
zgonów

-9
przyrost naturalny
miasto Polkowice
dochody

277.708.576
wydatki

287.442.496
struktura wydatków Polkowic

17.923
0,006%
Leśnictwo

479.012
0,167%
Rolnictwo i łowiectwo

689.570
0,240%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

30.750.820
10,698%
Transport i łączność

22.893.450
7,965%
Administracja publiczna

27.000
0,009%
Turystyka

14.397.903
5,009%
Gospodarka mieszkaniowa

1.622.601
0,564%
Działalność usługowa

155.723
0,054%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.386
0,000%
Obrona narodowa

7.550.945
2,627%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.557.056
0,542%
Obsługa długu publicznego

23.671.890
8,235%
Różne rozliczenia

60.564.472
21,070%
Oświata i wychowanie

6.792.675
2,363%
Ochrona zdrowia

8.899.202
3,096%
Pomoc społeczna

766.703
0,267%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.931.582
1,020%
Edukacyjna opieka wychowawcza

17.096.338
5,948%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

18.529.158
6,446%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

17.844.982
6,208%
Kultura fizyczna i sport

46.686.120
16,242%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-12-05 08:09
REKLAMA
pogoda Polkowice
4.1°C
wschód słońca: 07:45
zachód słońca: 15:47
Koronawirus
dolnośląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polkowicach

kiedy
2022-12-09 19:00
miejsce
Zespół Szkół im. Narodów...
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-13 20:00
miejsce
Kino Polkowickiego Centrum...
wstęp biletowany